Βλέπετε 1–36 από 68 αποτελέσματα

Show sidebar

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΙ 3.1mm Χ 90mm ΜΗΚΟΣ 3.000 ΤΕΜ

ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΙ 2.8mm Χ 63mm ΜΗΚΟΣ 4.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 50mm 5.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 45mm 5.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 40mm 5.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 32mm 5.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 30mm 5.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 25mm 10.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 19mm 10.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 16mm 10.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 50mm 5.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 45mm 5.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 40mm 5.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 32mm 5.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 30mm 5.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 25mm 5.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 19mm 10.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 18 GAUGE 0° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.05 x 1.25mm Χ 16mm 10.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 16 GAUGE 20° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.35 x 1.61mm Χ 64mm 2.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 16 GAUGE 20° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.35 x 1.61mm Χ 50mm 2.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 16 GAUGE 20° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.35 x 1.61mm Χ 45mm 2.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 16 GAUGE 20° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.35 x 1.61mm Χ 38mm 2.000 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 16 GAUGE 20° ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΚΕΦΑΛΗ 1.35 x 1.61mm Χ 32mm 2.000 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 63mm 2.200 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 50mm 2.500 ΤΕΜ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 38mm 2.500 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 63mm 2.200 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 50mm 2.500 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 44mm 2.500 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 38mm 2.500 ΤΕΜ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΦΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 GAUGE 34° ΜΕ D ΚΕΦΑΛΗ 1.8mm Χ 32mm 4.000 ΤΕΜ

ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 20° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 3.1mm Χ 90mm ΜΗΚΟΣ 1750 ΤΕΜ

ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 20° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 3.1mm Χ 80mm ΜΗΚΟΣ 1750 ΤΕΜ

ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 20° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 3.1mm Χ 75mm ΜΗΚΟΣ 1750 ΤΕΜ

ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 20° ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 2.8mm Χ 65mm ΜΗΚΟΣ 2000 ΤΕΜ

ΚΑΡΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 20° ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ 3.1mm Χ 90mm ΜΗΚΟΣ 1750 ΤΕΜ