Λ. ΒΕΙΚΟΥ 131, ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 11146


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία Σ.ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από την Techtronic Industries Co. Ltd για τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο Milwaukee στην Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Λ. ΒΕΙΚΟΥ 131, ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 11146

ΤΗΛ: +30 210 2135300
E-Mail: info@spapsa.gr