Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού

 1. Η εταιρεία με την εμπορική επωνυμία «SPAP Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Λ.Βεϊκου 131, Γαλάτσι, 11146, Αθήνα, Ελλάδα, (εφεξής ο Διοργανωτής) διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι Όροι Συμμετοχής). Ο Διαγωνισμός και κάθε συναφής προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας του Facebook με όνομα “Milwaukee Tool GR” facebook.com/milwaukeetoolgr όπου και οι Όροι Συμμετοχής δημοσιεύονται σε σχετική ανακοίνωση.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Συμμετοχής οι οποίοι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Με τη συμμετοχή  σε αυτόν τον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και  την εφαρμογή τους.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι είναι τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι κατά την ημερομηνία συμμετοχής τους, με δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν νόμιμο προφίλ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Αποκλείεται η συμμετοχή (α) των υπαλλήλων του Διοργανωτή και των μελών της οικογένειάς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και (β) οποιουδήποτε άλλου προσώπου συνδέεται επαγγελματικά, άμεσα ή έμμεσα, με τον Διαγωνισμό, καθώς και των μελών της οικογένειάς του προσώπου αυτού και (γ) οποιουδήποτε συμμετέχει για μη ιδιωτικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

 1. Ο Διαγωνισμός θα αρχίσει στις 13/12/2022 και ώρα 10:00 πμ. και λήγει οριστικά στις 27/12/2022 και ώρα 11.59 μμ.
 2. Διαδικασία: Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων
 • να κάνουν follow τη σελίδα στο Facebook με όνομα “Milwaukee Tool GR” και
 • να απαντήσουν με σχόλιο στο post του διαγωνισμού στο Facebook ποιό από τα δώρα της εικόνας επιθυμούν να κερδίσουν, γράφοντας τον αντίστοιχο αριθμό 1, 2, 3 ή 4 που θα αναγράφεται σε κάθε ένα από τα δώρα – και κάνοντας μαζί tag 2 φίλους τους.

Ο κάθε συμμετέχων δικαιούται να έχει μόνο μία συμμετοχή ανεξαρτήτως από τον αριθμό των σχολίων του.

 

 1. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι:

ένα (1) Σακίδιο Πλάτης 4932464834, ή

ένα (1) Σετ Tri-lobe Κατσαβίδια σε Κασετίνα 12 τεμάχια (4932472003) μαζί με ένα (1) Σετ Εργαλείων Γυψοσανίδας (4932479784), ή

ένα (1) Packout™ Εργαλειοθήκη (4932464080), ή

ένα (1) Τρυπάνι TCT πολλαπλών υλικών 8 τεμάχια (4932471112) μαζί με ένα (1) Συρόμενο Μαχαίρι – Φαλτσέτα (4932478559) μαζί με ένα (1) Shockwave™ Σετ Μύτες & Καρυδάκια 35 τεμάχια (4932492003).

Η επιλογή του συγκεκριμένου εκ των ως άνω δώρου θα γίνει από τον συμμετέχοντα, ύστερα από σχετική δήλωση της επιλογής του σε σχόλιο στο post του διαγωνισμού. Ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να επιλέξει ένα (1) από τα παραπάνω δώρα το οποίο επιθυμεί να κερδίσει.

 

 1. Ο Νικητής θα είναι ένας (1).

Η ανάδειξη του Νικητή θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων η οποία θα διενεργηθεί στις 28/12/2022 και ώρα 12:00 μμ. στην έδρα του Διοργανωτή και θα διεξαχθεί μέσω του εργαλείου Comment Picker (https://commentpicker.com/).

Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης το οποίο θα δημοσιεύσει κατά τον ίδιο τρόπο που δημοσιεύονται οι παρόντες Όροι Συμμετοχής.

 

 1. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες, στους οποίους θα διατεθεί το Δώρο ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, σε περίπτωση που αυτά δεν θα παραληφθούν εγκαίρως (όπως περιγράφεται κάτωθι) ή δεν θα απονεμηθούν στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του.

  8. Η SPAP Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στον ιστότοπο facebook.com/milwaukeetoolgr.

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους και αποδέχονται το σύνολο των όρων του διαγωνισμού.

 1. Ο νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή με σχετική ανακοίνωση στη δημοσίευση του διαγωνισμού στο Facebook. Κατόπιν ο νικητής θα πρέπει να στείλει προσωπικό μήνυμα με τα ακριβή στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση παραλαβής) στον Διοργανωτή. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω ανακοίνωση του Διοργανωτή, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.
  Σε αυτή την περίπτωση, ο πρώτος επιλαχώντας, που θα ανακοινωθεί με σχετική ανακοίνωση στη δημοσίευση του διαγωνισμου στο Facebook, θα πρέπει να στείλει προσωπικό μήνυμα με τα ακριβή στοιχεία του στον Διοργανωτή, εντός 5 ημερών. Σε περίπτωση που ο πρώτος (και αντίστοιχα ο δεύτερος) επιλαχών του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την ανακοίνωση στη δημοσίευση του διαγωνισμού, δεν επικοινωνήσει με το Διοργανωτή εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να διαθέσει σε πρόσωπο της επιλογής του το Δώρο ή να μη διαθέσει καθόλου κατά την κρίση του το Δώρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του Δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσει την αποστολή επιπλέον στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Η αποστολή του δώρου θα γίνει στη διεύθυνση παραλαβής που θα δηλώσει ο νικητής.

 1. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή. Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του Δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του Δώρου. Επίσης, μετά την απονομή του Δώρου στον Νικητή, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του Νικητή ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξ αφορμής του απονεμηθέντος Δώρου όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος.
 2. O Διοργανωτής θα επεξεργαστεί το όνομα προφίλ στο Facebook και τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό για τον σκοπό της συμμετοχής και πραγματοποίησης και προώθησης του Διαγωνισμού και της κλήρωσης και της ανάδειξης του Νικητή. O Διοργανωτής θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων εδώ.
 3. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση του στο facebook.com/milwaukeetoolgr.

 

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση να αποκλείσει τους συμμετέχοντες με άκυρες ή ψευδείς συμμετοχές ή με άκυρα ή ψευδή προσωπικά στοιχεία, που η συμμετοχή τους αντιβαίνει στους Όρους Συμμετοχής ή το νόμο ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

14. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο info@spapsa.gr